Segmentell överrörlighet, spondylolys, whiplashskada

Rygg

Att vara överrörlig har sina fördelar men ökar dessvärre risken för skador då man vanligtvis både i vardagen och under träningen tar ut rörelsen i sina leder istället för att spänna muskulaturen som stabiliserar och skonar leden. Ryggraden har i sin natur en kurvatur längst nacke och ländrygg där rörligheten är högre. Dessa delar överbelastas då kroppshållningen förändras i och med att svanken accentueras på grund av svag bålmuskulatur och höftböjarna dras ihop och stelnar. Detta i kombination med strama muskler i höftregionen och ensidig träning som t.ex. löpning kan ge upphov till dessa skador då problemet inte uppmärksammas på samma sätt som vid tex balett, pilates eller yoga.

Spondylolys drabbar människor som är överrörliga i sin natur liksom akrobater, gymnaster och dansare. Tex då benet lyfts högt bakåt kompenserar kroppen genom att släppa spänningen i magmuskulaturen vilket leder till att ländryggen får en mekanisk överbelastning.

Överrörligheten mellan ryggradens kotor i kombination med yttre press kan leda till en kotglidning vanligtvis mellan de 2 sista ryggkotorna i ländryggen, nivå L4-L5. Vanliga symptom är smärta i nedre delen av ryggen som tilltar om man ligger plant på mage och svanken pressas ytterligare eller om man sitter länge still.

Obalansen som uppstår mellan muskler, led och nerv då en kota glider och så att säga hamnar till en viss grad ur led kan även resultera i att nerverna påverkas och irriteras antingen i nivå med nervrötterna och/eller att nerven hamnar i kläm vilket typiskt intensifierar smärtan som då även strålar.

Vid ryggskott får musklerna spasm och en ond cirkel av hög muskelspänning, lokal syrebrist (ischemi), svårighet att slappna av leder till påverkan på intillliggande nerver vilket ökar smärtan. Kotglidningar kan även uppstå mellan ryggkotor längst nacken vid tex en bilolycka, vilket populärt kallas whiplashskada. Förslitningar och skador i brosket längst ryggkotorna kan också orsaka smärta.

För dig som upplever behov av längre behandlingstid rekommenderar vi att du bokar nybesök 70 min.

Välkommen!